برچسب : خدیجه معصومی
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 26, 1400
آذربایجان غربی/ فرهنگ سازی برای کتابخوانی باید از کودکان شروع شود

خدیجه معصومی گفت: هرگونه نهادینه سازی و فرهنگ سازی زمانی که از کودکی آغاز شود بدون شک به نتیجه مطلوب خواهد رسید و فرهنگ کتابخوانی نیز از این موضوع جدا نیست.