موقعیت فعلی شما : خانه/

انتشارفراخوان دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی (استعدادهای تازه)

به منظور شناسایی، تقویت و معرفی استعدادهای تازه در عرصه‌ نمایشنامه‌نویسی كودك و نوجوان، فراخوان دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «استعدادهای تازه» توسط «حوزه هنری كودك و نوجوان» منتشر شد.

آخرین اخبار