برچسب : حمید نوری
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 11, 1399
“معضلی به نام کودک آزاری که در سراسر دنیا قربانیان بسیاری دارد”

فیلم کوتاه هفت سال ده روز کم در هجدهمین جشن تصویر سال و جشنواره‌ی فیلم تصویر”