موقعیت فعلی شما : خانه/
مظفر الوندی:

رسانه‌ها فرهنگ حمایت از کودکان نخبه را مورد توجه قرار دهند

مظفر الوندی،دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: رسانه‌های جمعی باید فرهنگ حمایت از کودکان نخبه را در جامعه نهادینه کنند، تا این قشر نیز مورد توجه سمن‌ها قرار گیرند.

آخرین اخبار