موقعیت فعلی شما : خانه/

برگزاری كارگاه(نظام عدالت برای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان)

«کارگاه نظام عدالت برای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» با مشارکتنمایندگان یونیسف و معاونت ‌حقوقی قوه قضاییه و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل برگزار شد.
 

آخرین اخبار