برچسب : حسین میرلوحی
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 26, 1400
میزان کودکان بستری ‌شده کرونایی بیشتر شده است

کرونا در اطفال می‌تواند بیماری خودایمنی ایجاد کند یعنی سیستم ایمنی کودک را ضعیف و بستر را برای تضعیف عضلات قلب و سیستم گوارشی فراهم کند.