برچسب : حسینعلی شهریاری
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 1, 1400
تولد نوزادان ناقص‌الخلقه پیامد حذف غربالگری خواهد بود

رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس گفت: این کمیسیون مخالف حذف غربالگری اجباری است،حذف غربالگری از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سبب افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه می‌شود.