برچسب : حسن ملکی
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 4, 1400
سپردن تدوین محتوای آموزشی و تربیتی کودکان به سازمان پژوهش

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسؤول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد.