موقعیت فعلی شما : خانه/

ایستگاه چاپ یاحسین در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین

موکب مرکز کاشمر با حمایت و مشارکت شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش شهرستان و همکاری نهادهای کودک محور برپا گردیده بود.

آخرین اخبار