برچسب : حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 1, 1399
کنوانسیون حقوق کودک در قیاس با مکتب اسلام کاستی هایی دارد

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کنوانسیون حقوق کودک در قیاس با مکتب اسلام و توجهی که این مکتب به جایگاه کودک دارد، دچار کاستی است.