برچسب : حجاب کودک
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 15, 1400
ممنوعیت حجاب افراد زیر ۱۸ سال در پارلمان فرانسه تصویب شد

نمایندگان پارلمان فرانسه به ممنوعیت استفاده از حجاب در مجامع عمومی برای افراد زیر ۱۸ سال، ممنوعیت بورکینی در استخرهای عمومی و ممنوعیت استفاده از حجاب برای کودکان همراه در سفرها رای دادند. برای قانونی شدن این ممنوعیت باید مجمع ملی فرانسه هم آن را تصویب کند.