موقعیت فعلی شما : خانه/

حاملگی نابجا چیست ؟

به گزارش کودک پرس پرس : حاملگی نابجا زمانی رخ می دهد که تخم بارور درمحلی غیر از رحم کاشته شودو جفت و جنین در آنجا شروع به تکامل کنند.شایعترین محل ایجاد آن لوله های رحمی(فالوپ) هستند اگر چه به طور نادر ممکن است در تخمدان،حفرة شکم و دهانةرحم(سرویکس)نیز رخ دهد. ● نام های دیگر: ▪ حاملگی لوله […]

آخرین اخبار