موقعیت فعلی شما : خانه/

بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کلیه مراکز و خانه های بهداشتی منطقه حاجی آباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به همراه معاونین بهداشت و درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان حاجی آباد از کلیه مراکز و خانه های بهداشتی این شهرستان بازدید کردند.

آخرین اخبار