موقعیت فعلی شما : خانه/

اقدامات جالب یک معلم برای افزایش تمرکز دانش آموزان

یک ساعت کامل نشستن سر کلاس بدون حرکت و تکان خوردن واقعا کار دشواری است. به خصوص وقتی کودک باشید و کلاس ریاضی باشد.خوشبختانه معلم ریاضی از «ویک کانتری» راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است.
 

آخرین اخبار