موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان قحطی زده یمنی؛نمونه ای از جنایات عربستان

دامه جنگ داخلی در یمن و حملات هوایی گسترده عربستان سعودی به این کشور، سلامت جسمانی و روانی ۳۲۰ هزار کودک یمنی را در معرض خطراتی جدی قرار داده است.

آخرین اخبار