موقعیت فعلی شما : خانه/

آغاز به کاردومین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیماردرمهرماه

اول مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس،دومین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیمار،در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران همزمان با۳۰ شهر دنیا آغاز به کارخواهد کرد

آخرین اخبار