موقعیت فعلی شما : خانه/

جشنواره شکلک های ترافیکی در پارک بوستان جنگلی سرخه حصار

سید رضا تربت جو معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 13 از برگزاری جشنواره شکلک های ترافیکی در پارک جنگلی سرخه حصار خبر داد.

آخرین اخبار