موقعیت فعلی شما : خانه/

معرفی آثار چهارمین روز جشنواره تئاترشهر

معرفی آثار چهارمین روز جشنواره تئاتر شهر، برگزاری نشست تئاتر شورایی و حضور بازیگر کودک سینما در نمایش رویای ماه ، از جمله اخبار چهارمین روزجشنواره تئاترمی باشد.

اجراهای روز نخست جشنواره تئاترشهر

همزمان بااولین روزجشنواره تئاترشهر،دوشنبه ۲۲ شهریور سالن‌های نمایشی میزبان آثار مختلف بخش صحنه‌ای، کودک ونوجوان، خیابانی، بخش ویژه و تئاترشورایی است.

آخرین اخبار