موقعیت فعلی شما : خانه/

بازداشت والدین بی رحم سعودی توسط پلیس امریکا

یک رهگذر که دیده بود کودکی در خودرو بدون والدینش حبس شده به نیروهای امنیتی اطلاع داد که آنان درب خودرو را باز کرده و کودک را نجات دادند.

آخرین اخبار