برچسب : تنبیه بدنی کودک
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 17, 1400
تنبیه بدنی کودک توسط پدر چه مجازات قانونی دارد؟

همان‌گونه که در نوشتۀ تنبیه کودک در مدارس نیز گفته شد هرگونه آزار جسمی و صدمه‌زدن به کودک، کودک‌آزاری محسوب می‌شود. البته پدر و مادر از این قانون مستثنی هستند. با اینکه قانون بیان می‌دارد تنبیه کودک دارای حدودی است، اما متأسفانه این حدود را به عهده عرف و شرایط خانوادگی می‌گذارد. با حقوق کودک در روزچین همراه باشید.