موقعیت فعلی شما : خانه/

نمایشگاه (صدف)با رویکرد فرهنگ اقتصاد مقاومتی در اهوازبرپاشد

با بیان اینکه نمایشگاه خانگی صدف با هدف ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در اهواز برگزار شده است، افزود: این نمایشگاه از 20 شهریورماه تا 10 مهرماه در اهواز دایر است.

آخرین اخبار