موقعیت فعلی شما : خانه/

فرزندم بیش از اندازه به من میچسبد

بزرگ کردن یک نوجوان یا جوان تجربه دشواری است، اما کنترل و تحت‌نظر داشتن یک کودک که در هیچ حالتی شما را ترک نمی‌کند به مراتب دشوارتر است.

آخرین اخبار