موقعیت فعلی شما : خانه/

عدم استفاده از گنجینه‌های ادبی در تعلیم و تربیت کودکان جای افسوس دارد

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: عدم استفاده از گنجینه‌های ادبی در تعلیم و تربیت کودکان جای تاسف دارد.

آخرین اخبار