موقعیت فعلی شما : خانه/

زمینه تربیت فرزند قبل از تولد2

پدر ومادر دخالت در سعادت و شقاوت فرزند خود دارند.از قرآن وروایات واهل بیت(علیه السلام) وتاریخ وتجربه می توان این را فهمید.پدر و مادر بی تفاوت در تربیت در بدبختی اولاد تأثیر عجیبی دارند

زمینه تربیت فرزند قبل از تولد1

موضوع بحث راجع به زمینه تربیت در فرزند در دوران بارداری و قبل از آن است و این موضوع دارای اهمیت زیادی می باشد، زیرا پایه گذاری شخصیت فرزند در این دوران می باشد