موقعیت فعلی شما : خانه/

افتتاح 500 تخت VIP مخصوص زایمان

محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح 500 تخت VIP زایمان زنان در 100 بیمارستان، برای اینکه شوهر بتواند در کنار همسر در بیمارستان حضور داشته باشند، از افزایش 900 تخت ICU (تخت مراقبت ویژه) از جمله 270 تخت ICU کودکان و نوزادان تا پایان امسال خبر داد.

آخرین اخبار