موقعیت فعلی شما : خانه/

به تمام خواسته های کودک توجه نکنید!

اگر همیشه همه خواسته‌های کودک و نوجوان، بدون کوچک‌ترین مانعی برآورده شود، آن گاه از وضعیت موجود احساس رضایت کرده و هیچ تلاشی برای بهبود شرایط دشوار انجام نمی‌دهد، چون پیدایش نیازها و خواسته‌های تازه محرکی برای حرکت رو به جلو است و نتیجه این رفتار والدین این است که او خودخواه بار می‌آید.

با داد زدن کودک چه کنیم؟

داد زدن کودک در خانه و یا مهمانی و فروشگاه مشکلی است که هر پدر و مادری به آن برخورد می کنند اما مهم این است که بدانیم کودکمان چرا داد می زند و چگونه او را آرام و کمک به ترک این عادت کنیم.

آخرین اخبار