موقعیت فعلی شما : خانه/

مهمترین دغدغه‌ مجموعه کاکرون فقر حرکتی کودکان است

در کاکرون محل بازی را طراحی می‌کنیم. رویکرد اصلی ما بازی است تا بتوانیم به امید خدا و با کمک بزرگان فقر حرکتی را ریشه‌کن کنیم و بچه‌ها را به رشد حرکتی خودشان برسانیم.

بیش فعالی خوب است یا بد ؟؟؟

به گزارش کودک پرس پرس : هرکس که خودش بچه‌ دارد یا با بچه‌های اطرافیان در ارتباط است حتما بحث داغ بیش فعالی را از زبان والدین شنیده است. امروز باب شده که اگر کودکی زیاد شیطنت کرد بگویند بچه فلانی هم بیش‌فعال است. آیا واقعا درصد بیش‌فعالی در نسل فردا زیاد شده یا این لقبی است […]

آخرین اخبار