برچسب : بیمه تکمیلی
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 6, 1400
ایلام/ بیمه تکمیلی برای ۱۴۱۱ کودک چندقلو

مدیرکل بهزیستی ایلام از برقراری بیمه تکمیلی برای ۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار و ۱۴۱۱ کودک چندقلو در استان خبر داد.