موقعیت فعلی شما : خانه/

راه اندازی بخش روان کودک و نوجوان بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

دکتر هوشنگ امیریان رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از پذیرش و ارائه خدمات شبانه روزی به بیماران و همراهان بخش روان کودک و نوجوان این مرکز درمانی خبرداد.

آخرین اخبار