موقعیت فعلی شما : خانه/

هوشنگ مرادی کرمانی سفیر «به مهربانی» شد

هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده‌ و فیلمنامه‌نویس حوزه‌ کودک و نوجوان با عضویت در سامانه «به مهربانی» به شش هزار حامی تحصیلی کودکان مستعد فاقد سرپرست مؤثر پیوست.

آخرین اخبار