برچسب : بشری
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 9, 1399
مجازات سخت در انتظار کودک آزاری

حسین بشری از حبس و جزای نقدی برای مجازات کسانی که مرتکب کودک آزاری می‌شوند، خبر داد.