موقعیت فعلی شما : خانه/

توجه ویژه اسلام به جایگاه کودکان و حق و حقوق آنها

مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان نسبت به تعیین سن ازدواج برای افراد واکنش نشان داد و معتقد است اسلام کودکان را مورد توجه ویژه‌ای قرار داده است.

جنایات علیه کودکان

جنایات علیه کودکان هر آزاده ای را در جهان آزرده خاطر می کند.
دبیر ستاد اولین کنگره بین المللی کودکان شهید گفت: در سالهای اخیر و سال های دورتر شاهد جنایات غیر قابل قبول و وسیع از سوی بعضی قدرتها نسبت به کودکان معصوم و مظلوم در سراسر جهان بوده و هستیم.

آخرین اخبار