موقعیت فعلی شما : خانه/

برنامه ملی صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تدوین شد

مرکز ملی فضای مجازی کشور اولین جلسه کارگروه صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را با حضور متخصصین،فعالان وصاحب نظران این حوزه تشکیل دادو راهکارهای حفاظت از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب های اجتماعی فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد

آخرین اخبار