برچسب : برنامه ساز کودک
1 مطلب موجود میباشد
دی 27, 1399
مُبلغ مناسبی برای آموزه‌های دینی در سینمای کودک نیستیم

یک برنامه ساز کودک گفت: متاسفانه در آثار نمایشی نتوانستیم به شکلی مطلوب، مبلّغ مفاهیم دینی و قرآنی باشیم.