موقعیت فعلی شما : خانه/

افسردگی منشا بدخلقی کودکان است

مهمترین دلیل بدخلقی کودکان،‌ افسردگی آنها است زیرا کودکان مانند افراد بزرگسالان راه های مواجه با مشکلات را نمی دانند به همین دلیل کج خلقی را بهترین راه فرار از این بحران می دانند.

آخرین اخبار