موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان فلسطینی اسیر زندان صهیونیستی

شمار کودکان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به شدت افزایش یافته است

بازداشت 73 کودک فلسطینی در یک ماه

رژیم اسرائیل در ماه گذشتۀ میلادی ده ها کودک فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی و نوار غزه بازداشت کرده است.

محاکمه کودک سه ساله در دادگاه مصر

این کودک نوپا در ماه گذشته در دادگاه قاهره حاضر شده است. او که همیشه در آغوش وکیل اش به دادگاه می آید، متهم به سرقت و مقاومت در برابر بازداشت و چند جرم دیگر شده است.

گزارش بازداشت کودکان فلسطینی بوسیله ی صهیونیست ها

وضع یک قانون جدید بوسیله ی رژیم اشغالگر قدس مبنی بر بازداشت و حبس کودکان فلسطینی زیر 14 سال

آخرین اخبار