موقعیت فعلی شما : خانه/

هفته چهاردهم بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند   اکنون جنین شما زیر 60 گرم وزن دارد.گردنی قابل تشخیص دارد و سرش قدری بالاتر از قفسه ی سینه ی او می نشیند. چشمانش روی پل بینی به هم نزدیکتر هستند. موی نرم و کرک مانند برای محافظت از پوست او روی بدنش رشد می کند که پیش […]