برچسب : ایرج بیت اللهی
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 30, 1400
تعامل کانون پرورش فکری با آموزش و پرورش راهگشای مسائل تربیتی فرهنگی است

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک ظرفیت عظیم در مسیر اهداف تعلیم و تربیت و به فعلیت رسیدن تربیت تمام ساحتی دانش آموزان است.