موقعیت فعلی شما : خانه/

نابغه ۱۱ ساله ایرانی با ایده‌های جهانی

شنیدن حرفها وایده‌های علمی که بیان آنها به سطح بالای علمی نیاز دارد از زبان یک پسر نوجوان در همان گام اول همه را متحیر می‌کند. با وجود این‌که تنها ۱۱ بهار را پشت سرگذاشته است اما کوله‌باری از تجربه به اندازه چندین دهه همراه دارد.