برچسب : اکبرپور
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 17, 1399
نویسندگان کودک و نوجوان با تغییرات نسل‌ها حرکت کنند

نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان معتقد است، حرکت با تغییرات نسل و همراهی با شرایط روز مخاطب کودک و نوجوان از عوامل اصلی موفقیت در این گونه از ادبیات است.