موقعیت فعلی شما : خانه/

100 کودکی که فقط یک پدر دارند!

به گزارش کودک پرس,مدیر موسسه خیریه مهر امام هادی (علیه السلام) در سومین همایش سفیران مهربانی این موسسه ضمن تشریح عملکرد این موسسه گفت: در حال حاضر موسسه 1434كودك را تحت حمايت خود دارد. اين كودكان توسط 602 كفيل مورد حمايت قرار گرفته اند که بيشترين تعداد كودك (100پرونده) را شهروندی از تهران تحت حمايت […]

آخرین اخبار