موقعیت فعلی شما : خانه/

برای اولین بار مدرسه رفتن کودک ده ساله!

به گزارش کودک پرس, دهیار روستای لهندر شهرستان مراوه تپه گفت: عزیز بژوک به سبب نداشتن شناسنامه تاکنون نتوانسته بود به مدرسه برود . حسن پرورش افزود: شناسنامه وی دیروز صادر شد و با همکاری مسئولان آموزش و پرورش امروز اولین روز تحصیلی خود را در مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی روستای لهندر آغاز کرد. روستای […]

آخرین اخبار