موقعیت فعلی شما : خانه/

راهکارهایی برای ترک مکیدن انگشت در کودک

تغییرات و ناهنجاری‌های دندانی که متعاقب مکیدن انگشت به وجود می‌ آید، بسیار متنوع بوده و بستگی به شدت، طول مدت و تکرار عادت دارد.
منظور از شدت همان نیرویی است که کودک هنگام مکیدن انگشت بر دندان‌های قدامی (پیشین) خود وارد می ‌کند. هرچه این نیرو بیشتر باشد، شدت ناهنجاری ثانویه بیشتر خواهد بود.

8 نکته کاربردی برای ترک عادت مکیدن انگشت در کودکان

فرزند ۶ ساله ام انگشت شستش را می مکد، چه کار باید بکنم تا این عادت از سرش بیفتد؟

مقابله با انگشت مکیدن در کودک

حتماً در اطراف خود با کودکانی مواجه شده‌اید که دست خود را می‌مکند و والدین نیز همه گونه تمهیدات را برای ترک این عادت به کار می‌برند، ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسند.