موقعیت فعلی شما : خانه/

میل به انزوا طلبی در کودک

کودکی که در برابر توقعات بالا از خود قرارگرفته و خود را ناتوان به تطبیق به آن می‌بیند، به‌ مرور تصورش نسبت به توانمندی‌ هایش را از دست‌ داده و رفتار و عواطف غیر قابل‌ پیش‌بینی را از خود بروز می‌دهد.

گوشه‌گیری و منزوی شدن کودک به خاطر ترس از جمع

بچه‌های منزوی و گوشه‌گیر، غالباً از یک مشکل روحی و روانی رنج می‌برند که به‌نوعی ترس از اجتماع را در آنان به وجود آورده است. باید به آن‌ها کمک کرد تا از این حالت خارج شوند و خود را بیابند.

بي ميلي اجتماعي يا غير اجتماعي بودن کودکان

به گزارش کودک پرس پرس : از نظر تعريف به حالت نسبتاً پايداري که کودک در بيشتراوقات به تنهايي بازي کند ( در جمع هم بازيها و هم سالان ) گوشه گيري اجتماعي ( social withdrawal ) گفته مي شود. عمده شخصيت افراد در 8 سال اولد تولد شکل مي گيرد. در 2 تا 3 سال اول […]

آخرین اخبار