موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان کارنیازمند توجه نه ترحم

هما عارف قدم مدیرعامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان گفت: این انجمن 12 سال است که با مرکز اجرایی خود خدماتی را به کودکان کار و خیابان ارائه می‌دهد و در این مدت بیش از هفت هزار کودک از حمایت‌های این انجمن بهره‌مند شده‌اند.

آخرین اخبار