برچسب : امنیت زنان
1 مطلب موجود میباشد
دی 16, 1399
تصویب یک لایحه در اثر قتل رومینا

لایحه حفظ کرامت زنان یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تصویب دولت رسید.