برچسب : الهام فخاری
2 مطلب موجود میباشد
بهمن 27, 1399
کودکان کار فرصتی برای آموختن و زندگی کودکانه ندارند

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: کودکی که به دنبال کار برای استراحت و خواب فرصت کافی ندارد و مشغول کار است، فرصت و مجالی برای آموختن، بازی، تعامل اجتماعی و بهره‌مندی از فرصت زندگی کودکانه نخواهد داشت.

دی 23, 1399
راه اندازی کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸

عضو شورای شهر تهران خبر داد که با پیگیری کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک، کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران راه‌اندازی شد.