موقعیت فعلی شما : خانه/

فروش مدال نقره المپیک برای کمک به کودک سرطانی

پیتر مالاخوسکی ورزشکار لهستانی مدال نقره اش در المپیک ریو 2016 را برای کمک به کودک سرطانی به مزایده گذاشت.

شبکه هدهد و «المپیک ریو» / پخش فارسی و انگلیسی

شبکه جهانی هدهد تنها شبکه بین المللی شیعی در حوزه کودک و نوجوان است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و از طریق ماهواره فعالیت می کند و توسط دفتر آیت الله سیستانی راه اندازی شده است.

آخرین اخبار