برچسب : افزایش دما
1 مطلب موجود میباشد
دی 27, 1399
تاثیر منفی تغییرات آب‌وهوایی بر رژیم‌ غذایی کودکان

محققان دریافتند که افزایش دما منجر به سوءتغذیه کودکان و کاهش کیفیت رژیم غذایی آنان خواهد شد.