موقعیت فعلی شما : خانه/

آیا كودك من افسرده است؟

كودكان افسرده به لحاظ پایین بودن سطح توجه تمركز، اغلب قادر به درس خواندن نیستند. یادگیری آنها كُند می شود و علاقه ای به درس و مدرسه نشان نمی دهند. افت تحصیلی برای آنها پیش می آید و حتی برخی از آنان ، پس از چند روز تعطیلی و به مدرسه رفتن ، ابراز بی علاقگی می كنند. به تدریج این فقدان تمایل ، به ترس از مدرسه تبدیل می شود. در این شرایط والدین معمولاً علت را در مدرسه جست و جو می كنند؛ در حالی كه اغلب ، علت این نوع ترس افسردگی كودك است و از آن جا كه كودكان افسرده بسیار به مادر وابسته می شوند نگران از دست دادن مادر یا بیمار شدن او هستند و به این ترتیب از مدرسه دوری می كنند.

اقدامات جالب یک معلم برای افزایش تمرکز دانش آموزان

یک ساعت کامل نشستن سر کلاس بدون حرکت و تکان خوردن واقعا کار دشواری است. به خصوص وقتی کودک باشید و کلاس ریاضی باشد.خوشبختانه معلم ریاضی از «ویک کانتری» راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است.
 

آخرین اخبار